Odzyskana : fotoreportaż z Warszawy 1918-1939 = A city regained : documentary photography of Warsaw / City regained : documentary photography of Warsaw koncepcja i wybór zdjęć = concept and selection Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Mitzner ; tłumaczenie na angielski = English translations Beata Murzyn oraz Marek Juszczęć i Katarzyna Michałowska. - Wydanie I. - Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2018. - 137, [3] stron : ilustracje ; 26 cm.

Publikacja towarzyszy wystawie: Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 10 października 2018 r. - 13 stycznia 2019 r. Data wystawy ze strony organizatora i wydawcy. Druk dwuszpaltowy.


Tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

9788362020997


Fotografia--Polska--Warszawa--1900-1945--katalogi wystaw.


Warszawa (Polska)--1900-1945--fotografie--katalogi wystaw.


Katalogi wystaw--Polska--Warszawa--1990-.

DK4633 / .O39 2018

Powered by Koha