Przełom w kadrze 1989 = Breakthrough 1989 in Photographs / Breakthrough 1989 in photographs Przełom 1989 w kadrze koncepcja i wybór zdjęć = concept and selection Anna Maria Brzezińska, Katarzyna Puchalska ; kuratorki i koncepcja katalogu = curators, catalogue concept Anna Maria Brzezińska, Katarzyna Puchalska ; tłumaczenie na angielski = English translation: Marcin Wawrzyńczak ; kalendarium = chronology Bartosz Kaliski. - [Warszawa] : Dom Spotkań z Historią, [2019] - 62, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

Katalog towarzyszący wystawie w Domu Spotkań z Historią, 07.06.2019-15.08.2019 r. Miejsce i daty odbycia wystawy za https://dsh.waw.pl. Miejsce wydania i rok na podstawie strony www organizatora wystawy https://dsh.waw.pl.


Tekst równolegle w języku polskim i angielskim, tekst tłumaczony z jezyka polskiego.

9788366068117


Fotografia prasowa--Polska--1970-2000--katalogi wystaw.


Polska--1989-1991--fotografie--katalogi wystaw.

DK4446 / .P79 2019

Powered by Koha