Czechowska, Kinga (1991- ).

Polska dyplomacja wobec "kwestii żydowskiej" w latach 1932-1939 / Kinga Czechowska ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023. - 390, [2] strona ; 25 cm. - Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 87 Centralny Projekt Badawczy IPN. Dzieje Żydów w Polsce i Stosunki Polsko-Żydowskie w Latach 1917-1990 . - Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN t. 87 Dzieje Żydów w Polsce i Stosunki Polsko-Żydowskie w Latach 1917-1990 .

Bibliografia, netografia na stronach 357-381. Indeks.


Streszczenie w języku agielskim i niemieckim.

9788382295702


Kwestia żydowska--1900-1945.
Żydzi--polityka publiczna--Polska--1900-1945.
Żydzi--Polska--1900-1945.
Służba dyplomatyczna i konsularna--Polska--1900-1945.


Polska--polityka i rządy--1900-1945.
Polska--stosunki międzyetniczne--1900-1945.
Polska--stosunki zagraniczne--1900-1945.

DS134.55 / .C936 2023

Powered by Koha