Kurek, Ewa (1951- ).

Poza granicą solidarności : stosunki polsko-żydowskie 1939-1945 / Ewa Kurek. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Clio, 2008. - 295 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [289]-295.

9788391767092


Gross, Jan Tomasz (1947- ) --krytyka i interpretacja.


Holocaust--Polska.
Wojna światowa (1939-1945)--Żydzi--ratowanie--Polska.
Żydzi--Niemcy--1933-1945.
Żydzi niemieccy.
Dzielnice żydowskie--Polska--1900-1945.
Wojna światowa (1939-1945)--Żydzi--kolaboranci.--Polska--Warszawa


Polska--stosunki międzyetniczne--1900-1945.
Niemcy--siły zbrojne--1900-1945.

DS134.55 / .K874 2008

Powered by Koha