Warszawiacy nie z tej ziemi : cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 / oprac. Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2013. - 432 s. : il. ; 25 cm + DVD.

Indeksy.

9788362020577


Cudzoziemcy--Polska--Warszawa--1945-1990.
Cudzoziemcy--Polska--Warszawa--biografie.


Warszawa (Polska)--ludność--1945-1990.
Polska--1944-1989 (Polska Ludowa)--relacje osobiste.

DK4628 / .W38 2013

Powered by Koha