Popiołek-Roßkamp, Małgorzata (1986- ).

Warschau : ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann / Małgorzata Popiołek-Roßkamp. - Paderborn : Brill Schöningh, © 2021. - IX, [3], 464 strony : ilustracje kolorowe ; 27 cm. - Fokus : neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas = New studies in Polish and Eastern European history, Bd. 1 2698-5020 ; . - Fokus (Paderborn) Bd. 1 .

Bibliografia na stronach 355-385. Indeks.

Na podstawie pracy doktorskiej: Warszawa - odbudowa, która zaczęła się przed wojną. Berlin, Wrocław 2017.


Streszczenie w języku angielskim, niemieckim i polskim.

9783506704245 9783657704248


Odbudowa ze zniszczeń wojennych (1939-1951)--Polska--Warszawa.
Wzornictwo miejskie--Polska--Warszawa.
Odbudowa powojenna--Polska--Warszawa.
Architektura--Polska--Warszawa--20 w.
Urbanistyka--Polska--Warszawa--20 w.


Warszawa (Polska)--20 w.

DK4633 / .P67 2021

Powered by Koha